BRL6000-25 certificaat behaalt!

YES!!! ITN Groep behaalde de CO certificering en wij zijn nu in het bezit van het BRL6000-25 certificaat!
Maar wat betekent dit dan eigenlijk?
Vanaf 1 april 2023 mogen alleen bedrijven die daarvoor gecertificeerd zijn werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, geisers, gashaarden of -kachels. Wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op! 
brl6000-25 certificaat