Certificeringen
U bent hier:
Certificeringen zorgen ervoor dat onze medewerkers veilig werken aan installaties

Certificeringen

Op deze pagina vind je alle certificeringen die de ITN Groep heeft terug. Voor meer informatie, een keuring aan te vragen of werkzaamheden uit te laten voeren, neem je het best gelijk contact op via 0113-613353 of stuur je een e-mail aan info@itngroep.nl.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Sinds 2021 implementeert ITN Groep een kwaliteitsmanagementsysteem in de organisatie. Vervolgens werd in hetzelfde jaar voor het eerst de ISO9001 certificering behaald. Dit certificaat en de norm bevat alle eisen die gesteld worden aan een gestandaardiseerd kwaliteitsmanagementsysteem. Dat maakt kwaliteit meetbaar en controleerbaar. Kwaliteitsmanagement binnen de ITN Groep is gericht op het continu verbeteren van de processen en het managen van de organisatie-risico’s. Zodat we voldoen aan de behoeften, eisen en verwachtingen van onze klanten en andere belanghebbenden. Het kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld met de groei van de organisatie mee.

ISO 9001 gecertificeerd

iso 9001

Met een ISO 9001-certificaat maken we kwaliteit meetbaar en aantoonbaar. We tonen aan klanten en andere belangstellenden dat onze processen voldoen aan internationale normen. Bovendien laten we zien dat we veel waarde hechten aan continue procesverbetering.

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteit en we beschouwen deze als de basisnorm waarmee we werken. Kwaliteitsmanagement heeft betrekking op alle processen van onze organisatie. Met kwaliteitsmanagement dat voldoet aan de ISO 9001 norm borgen we continu verbetering van onze producten en diensten. Het resultaat is dat onze klanten tevreden zijn, we minder kosten maken en we beschikbaar zijn voor aanvragen en aanbestedingen.

BRL 100 gecertificeerd

De BRL 100 certificering is voor het installeren en onderhouden van installaties met F-gassen. Met en door dit certificaat mogen wij als bedrijf deze werkzaamheden uitvoeren. Certificering volgens de BRL 100 is van toepassing voor bedrijven die lekcontroles, inspecties of onderhoud uitvoeren aan stationaire koelapparatuur, airco-systemen of warmtepompen. Het f-gassen certificaat is wettelijk verplicht voor bedrijven die deze werkzaamheden verrichten voor opdrachtgevers.

CO-Vrij certificering 

CO-Vrij certificering

Enige jaren geleden heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek gedaan naar het aantal koolmonoxide vergiftigingen door het gebruik van gastoestellen in Nederland. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de overheid besloten dat de wetgeving wordt uitgebreid met een certificeringsregeling voor de installatiebedrijven. Daarin zijn eisen opgenomen voor het proces en de werkzaamheden betreffende installatie, onderhoud en service aan alle gastoestellen.

Concreet komt dat erop neer dat alleen nog gecertificeerde bedrijven (proces-certificering) die gebruik maken van gekwalificeerde (speciaal daarvoor opgeleide) installateurs, gastoestellen in bedrijf mogen stellen. Oplevering dus aan de eindgebruiker pas nadat er een grondige veiligheidscontrole heeft plaatsgevonden, gevolg door afmelding van de werkzaamheden bij een controlerende instantie. ITN Groep is in het bezit van dit certificaat. 

BRL 6000-25 gecertificeerd

Vanaf 1 april 2023 mogen alleen bedrijven die BRL 6000-25 gecertificeerd zijn, werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, geisers, gashaarden of -kachels. ITN Groep is in het bezit van het BRL 6000-25 certificaat.

Keuringen, inspecties en erkenningen

Scope 8 Persoonsveiligheid

Een Scope 8 inspectie is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van de vaste elektrische installatie. Deze inspectie is gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 3140 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”.
Als werkgever draag je de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de gezondheid van je werknemers. Werken met elektrische installaties levert risico’s op. Door de Scope 8-keuring te laten uitvoeren, minimaliseer je deze risico’s. Zaken die bij een dergelijke keuring kunnen worden geconstateerd zijn bijvoorbeeld kapotte wandcontactdozen, ventilatoren die volledig onder het stof zitten of de beveiliging van de groepen in de meterkast.

Scope 10 Brandveiligheid

Een Scope 10 inspectie heeft betrekking op de brandveiligheid van het gebouw. Het doel van deze inspectie is om inzicht te krijgen in de belangrijkste elektrische risico's die brandgevaarlijk zijn en om deze risico's te verhelpen. Waar Scope 8 zich richt op persoonsveiligheid, is de Scope 10-keuring een methode die de brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten apparatuur in kaart brengt. De keuring houdt rekening met de wijze waarop je de elektrische installatie gebruikt en de omgeving waarin de elektrische installatie zich bevindt. Bij agrarische of voedselwaren bedrijven is een dergelijke keuring nuttig, vanwege het vele stof en/of de aanwezigheid van ongedierte.

Scope 12 Zonnestroomsystemen (PV)

Een scope 12 is voor bedrijven die in de zonnestroomsystemen werkzaam zijn. Deze kwaliteitsstandaard om PV-installaties te inspecteren en daarmee ook te certificeren, is bedoeld om de veiligheid van technische installaties te waarborgen. ITN Groep behaalt deze certificering in 2024.

Inspecties en keuringen

NEN 3140 erkend bedrijf

Met een NEN 3140 erkenning wordt aangetoond dat ITN werknemers bevoegd en capabel zijn om te werken met of aan elektrotechnische installaties. EN 3140 is een belangrijk onderdeel van de Arbowetgeving. De erkenning voor ons bedrijf helpt om ongelukken met elektriciteit te voorkomen. De NEN 3140 is een Nederlandse norm voor het werken met laagspanningsinstallaties en -apparatuur tot 1000 Volt. Dit omvat o.a. huishoudelijke installaties, bedrijfsinstallaties en elektrische handgereedschappen.

Overige E&W erkenningen

  • gas
  • water
  • elektrotechniek

Erkend werk- en leerbedrijf E&W

ITN Groep is een SBB erkend leerbedrijf. We hebben zowel leerlingen op elektrotechnisch als op werktuigkundig niveau in dienst. Ieder jaar stromen er jonge leerling-monteurs in, die vervolgens jarenlang aan ons bedrijf verbonden blijven. Heb jij interesse in een BBL leer-werkplek of ben je op zoek naar een uitdagende stage binnen de elektro- of installatietechniek? Stuur dan een e-mail t.a.v. Mevr. J. Schutte- Niewenhuijse met jouw motivatie, curriculum vitae of videoboodschap naar werkenbij@itngroep.nl.

chevron-left
chevron-right
Vragen? We bellen je graag terug.
Bel mij terug
Naam
Naam
Ik ga akkoord en sta toe..
Bekijk ons privacybeleid
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram