Voorwaarden
U bent hier:
Lees hier de voorwaarden van onze Service & Onderhoud abonnementen

Voorwaarden Service & Onderhoud abonnementen

  1. Algemeen

Binnen het Basis Service Abonnement worden de voorrijkosten en de tijd die nodig is voor het verhelpen van de storing of de reparatie tegen vastgesteld uurtarief berekend. Binnen het Comfort Service Abonnement zijn deze kosten inbegrepen.

  1. Storingsservice

Storingsservice omvat de verplichting om zo spoedig mogelijk een storing te verhelpen. Als bij een storing blijkt dat bepaalde onderdelen van de installatie buiten de ketelmantel moeten worden gerepareerd en/of vervangen, wordt de storing vanaf dat moment verder beschouwd als een reparatie tegen vastgesteld uurtarief.

  1. Storingsservice binnen 24 uurtarief

Hieronder wordt verstaan de verplichting om binnen 24 uur storingsservice te bieden.

  1. Periodieke onderhoudsbeurt

De periodieke onderhoudsbeurt aan de CV-ketel, warmtepomp en/of airco wordt jaarlijks door ITN Groep gepland. De afspraak vindt plaats in overleg met de abonnee.

  1. Oudere CV-ketel

Een cv-ketel van 15 jaar of ouder met een Comfort Service Abonnement wordt automatisch overgezet in een Basis Service Abonnement.

  1. Werkruimte

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden aan de CV-installatie dient voldoende werkruimte beschikbaar te zijn.

  1. Aanvang en duur contracten

Contracten worden aangegaan voor 1 jaar en worden steeds stilzwijgend verlengd met 1 jaar, indien niet 3 maanden voor het einde van een jaar schriftelijk wordt opgezegd. De contracten gaan in op 1 januari van elk jaar. Betaling van het verschuldigde bedrag voor het Comfort Service Abonnement dient te geschieden voor 31 januari. De overeenkomst tussen abonnee en ITN Groep is gesloten bij betaling van het abonnementsbedrag. De abonnee onderschrijft door betaling de inhoud van de overeenkomst en de leveringsvoorwaarden van ITN Groep.

  1. Weigering

ITN Groep behoudt zich het recht om abonnees voor het Comfort Service Abonnement te weigeren, als de cv- installatie waarvoor het onderhoud voor gevraagd is, zich in zodanige toestand bevindt dat eerst reparatie/revisie nodig is. Beoordeling hiervan vindt uitsluitend plaats door ITN Groep. Indien reparatie/revisie nodig is, kan hiervoor eerst een prijsopgave worden gedaan. Na uitvoering en oplevering van de noodzakelijke werkzaamheden kan alsnog een Comfort Service Abonnement worden afgesloten. ITN Groep behoudt het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, wanneer de abonnee de bovengenoemde noodzakelijk geachte reparatie en/ of revisiewerkzaamheden weigert.

  1. Tarieven

Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en worden per contractjaar vastgesteld op basis van de actuele kosten.

  1. Overige installaties

Voor het onderhoud aan andere dan genoemde installaties, wordt op verzoek een prijsopgave gegeven.

Vragen? We bellen je graag terug.
Bel mij terug
Naam
Naam
Ik ga akkoord en sta toe..
Bekijk ons privacybeleid
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram