25 jaar chef elektro monteur bij ITN Groep

Johan zag ITN in 25 jaar ontwikkelen van klein installatiebedrijf naar het grote totaalinstallatiebedrijf de ITN Groep.

Na 25 jaar ITN Groep dienstverband kijkt onze elektrotechnisch chef monteur uit naar zijn welverdiende pensioen per 1 augustus. We hebben het over Johan Weststrate, 66 jaar, wonende in Nieuwdorp en 25 jaar leidinggevende binnen de ITN Groep. Johan heeft 3 kinderen en 7 kleinkinderen. 

In het midden van zijn carrière stapte hij over naar de ITN Groep, want bij zijn vorige werkgever werkte hij ook 25 jaar. Het was bij deze werkgever dat hij Hans Niewenhuijse leerde kennen als collega. Hans was projectleider en Johan leidinggevende. Toen Hans voor zichzelf begon en ITN opstartte kwam Johan daar werken. 

Johan zag ITN in 25 jaar ontwikkelen van klein installatiebedrijf naar het grote totaal installatiebedrijf ITN Groep dat het vandaag de dag is. Hij heeft hier dubbele gevoelens over; enerzijds voelt hij de trots van het grote bedrijf en de collega’s, anderzijds mist hij het persoonlijke karakter. Om een voorbeeld te noemen; vroeger dronk hij zijn koffie met 5 collega’s nu zitten er al gauw 40 personen om zich heen. Ook zag hij door de jaren heen jonge, soms wat verlegen, monteurs starten. Ze kwamen net van hun stage af en begonnen hun eerste baan. Wanneer hij meerdere van hen, soms wel 20 jaar later, tegenkomt en ziet dat ze zelfverzekerde leidinggevenden geworden zijn, maakt hem dit trots en weemoedig. 

Specialist in hard- en software op gebied van domotica 

Johan zijn elektrotechnische leidinggevende functie veranderde inhoudelijk gering, op enkele ontwikkelingen na noodzakelijk om zijn functie uit te oefenen. Wat wel veranderde was de digitalisering van de werkzaamheden en kennis in de vorm van domotica. Hiervoor ontwikkelde en leidde ITN Groep diverse collega’s op tot specialisten die hard- en software kunnen installeren bij de bouw van nieuwe en bestaande panden en woningen. Het aantal personen die hij aanstuurde varieerde per project of per fase in het project. Soms gaf hij leiding aan 2 medewerkers dan weer aan 9 en bij heel grote projecten kon het oplopen tot 16 collega’s die onder zijn vleugels hun werkzaamheden uitvoerden. Wat onveranderd bleef door de jaren heen, was zijn manier van leidinggeven. Johan werkte tot enige tijd terug 40 uur per week. Met het uitzicht op zijn pensioen koos hij ervoor een dag minder te gaan werken.

Na een werkdag, volgen hobby’s 

Een werkdag van Johan begon altijd op dezelfde manier. Om 7 uur koffie met elkaar, het werk van de dag doornemen zodat hij wist waar iedere medewerker uit zijn team met aan de slag ging en hoe die dit ging aanpakken. Er moest namelijk materiaal geregeld of besteld worden en vrije dagen van medewerkers ingepland. Daarna volgde in de ochtend nog een koffiepauze en vervolgens de lunch. Omdat ze vroeg beginnen zijn Johan en zijn team altijd rond 15h45 klaar. Dit werkritme zorgde ervoor dat Johan na het werk genoeg tijd had om zijn twee hobby’s uit te voeren namelijk; tuinieren in zijn volkstuin en de 70 grote parkieten die hij heeft verzorgen om met te fokken. Deze hobby’s pakt hij na zijn pensionering uitgebreider op. Waar hij vroeger na het werk de hobby’s uitvoerde, is dat nu verspreid over de hele dag. Gezellig kletsen en koffie drinken in de volkstuin, mede tuinders ontmoeten en rustig aan doen. 

Video- en brandinstallaties installeren in woningen

Johan heeft in 25 jaar dienstverband mooie dingen gedaan. Hij herinnert zich het beste het eerste grote project dat ITN Groep uitvoerde. Park Zonnehove, gelegen tussen Domburg en Oostkapelle, waar ze 101 luxe appartementen voorzagen van elektrotechnische installaties. Bijna 2 jaar was Johan met zijn team bezig aan dit project. Hij begon daar met een jong team die na hun stage gestart waren. Johan zelf was toen 40 jaar, meewerkend voorman en net begonnen bij ITN Groep. In de toen gebouwde seniorenwoningen verwerkten zijn team leidingen in de betonnen wanden en vloeren. Daarna brachten ze de bedrading aan voor de installaties. Vervolgens plaatsten zij de video– en brandmeldinstallaties, sloten ze de bedrading daarop aan, om tenslotte de schakelaars te plaatsen waarmee de installaties bediend worden. 

Johan bedankt namens ITN Groep

Wij willen Johan bedanken voor zijn loyaliteit als collega, zijn kennisoverdracht naar zijn team binnen de ITN Groep en zullen hem nog regelmatig op kantoor zien voor een praatje en bak koffie. Johan geeft namelijk aan dat hij dit als enige zal missen wanneer hij met pensioen is; de collega’s, het sociale praatje en de bedrijvigheid wat ITN Groep hem 25 jaar lang bood. Johan geniet van jouw pensioen.